Đó là nội dung đáng chú ý trong Thông tư 47/2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử vừa được Bộ Công Thương ban hành.

Theo đó, từ 20/1/2015, thương nhân thiết lập website để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải công bố trên website của mình số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Thông tư cũng quy định mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động như: cho phép người tham gia được mở các gian hàng trên đó để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; cho phép người tham gia lập các website nhánh để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc website có chuyên mục mua bán cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa, dịch vụ… thì phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử.  

Người bán trên các mạng xã hội phải tuân thủ những quy định của Nghị định số 52/2013. Theo đó, phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin tối thiểu về tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân… cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ về giá cả, phương thức thanh toán, giao nhận khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp…

Bên cạnh đó, phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

(Theo VNEconomy)