Cẩm nang

Tư vấn thiết kế website

  • Tư vấn web 1

    0968 160 406

    nguyenvanmanhdl
  • Tư vấn web 2

    0901 554 811

Đăng nhập và làm quen với khu vực quản trị website

 

Hãy nhập tên tài khoản và mật khẩu mà bạn đã đăng ký để truy cập phần quản trị khi cửa sổ dưới đây hiện ra:

Chọn đăng nhập để truy cập phần quản trị website và cửa sổ trang chủ phần quản trị sẽ hiện ra như hình dưới đây:

 

Đang cập nhật thông tin